Ngọc Rồng Online - Ngọc Rồng Mobile - tại sao điện thoại di động lại không vào game được